היכולת להשתנות הייתה חשובה מאז ומתמיד,
ומשבר הקורונה רק הוכיח לנו עד כמה. במפגש וירטואלי שקיימנו,
הצגנו את התהליך הארגוני אשר בסופו מוטמע השינוי.
שינוי שמתחיל ברעיון ומסתיים בפרויקט
המוביל את הארגון למצב החדש הרצוי.