היום העבירה עירית קיזלשטיין, במסגרת מפגש קהילת

lets gov PMO

המרכזת את פעילות ה –

PMO

במשרדי הממשלה, הרצאה בנושא ניהול משאבים

המפגש עסק בגישות לניהול פרויקטים וניהול משאבים

(אג'ייל/ WF/היברידי)

ונבחנו דילמות ופתרונות אפשריים בסביבה המורכבת של ניהול הפרויקטים

 .מוזמנים לקרוא עוד על ניהול משאבים במאמרים שלנו
בקישור