שמחנו לקחת חלק בכנס ה – PMI  ה – 26

ולפגוש חלק גדול ממאות המשתתפים בדוכן שלנו לשיחה

בארבע עיניים.

ניפגש בשנה הבאה!