נסיון בבקרת כתבי כמויות ואומדנים בשלבים שונים,

הכנת מסמכים תקציב ובקרתו,

יכולת קידום תהליכים ועבודה עצמאית.

דילוג לתוכן