פתרון ייחודי של חברת מתן המעשיר את סביבת ה – Microsoft Project Server על ידי הרצת סידרת בדיקות אל מול תוכנית העבודה, המאשרות למנהל הפרויקט לזהות במהירות פערים של תכנון אל מול כללי התכנון הארגוניים ובכך להבטיח כי תוכניות העבודה מתאימות לסטנדרטים שנקבעו.