מאמרים

הקשבה כמיומנות

הקשיבו! הקשיבו!

הקשבה כמיומנות משמעותית עבור מנהל הפרויקט   כולם אומרים "תקשיבו!", אבל אי פעם לימדו אתכם

>>>