שיטת OCF - גלגל מתודולוגיה

שיטת OCF

שיטת OCF – מתודולוגיה אסטרטגית לקיצור לו"ז הפרויקט ושיפור יעילות משאבים

 

מתקני תעשייה, כמו למשל בתעשיית המוליכים למחצה, מערבים מערכות תעשייתיות מורכבות מאוד במהלך פרויקט ההקמה. פרויקטים אלה נתקלים לעיתים קרובות בבעיות של פרודוקטיביות, יכולת חיזוי וביצועים, ואלה עלולים לייצר עיכובים קריטיים. גישת OCF הינה גישה אסטרטגית לניהול פרויקטים תשתיתיים-מורכבים המציעה קיצור משמעותי של משכי זמן הפרויקט.

 

 

המתודולוגיה מתבססת על תיאוריות ניהוליות שונות ובכללן ניהול רזה (lean management); אסטרטגיה ארגונית המתמקדת בתהליכי העבודה וצמצום פעולות שאינן מייצרות ערך ללקוח, תוך דגש על למידה ושיפור. OCF מסנתזת מתוך עולמות תוכן מגוונים, שבעה עקרונות עבודה עליהם מבוססת המתודולוגיה, והם מוצגים בהרצאה בהרחבה.

 

שבעת העקרונות הם

  1. אינטגרציה ותכנון אסטרטגי: פיתוח תוכנית בהסתכלות ארוכת טווח, תוך שיתוף בעלי העניין העיקריים.
  2. תכנון טקטי ממוקד: אופטימיזציה ומיקוד בפעולות המניבות ערך, תוך התמקדות בנתיב קריטי.
  3. שיתוף פעולה: תיאום ושילוב בעלי עניין, מומחים רלוונטיים, מנהלים וספקים כבסיס קריטי להצלחה.
  4. ניהול אילוצים: תיעוד אילוצים וחקירה שיטתית וטיפול בכל אחד מהמגבלות לפני ביצוע פעילות. בנוסף, צוות הפרויקט התמקד באילוצים חוצי פרויקטים כגון המשאבים הקריטיים של המקצועות, החומרים הקריטיים הכוללים, הלוגיסטיקה והוודאות בתיק.
  5. מקסימום תכנון מוקדם: הפחתת עיכובים על ידי ייצור מוקדם של מודולים ואלמנטים המשתלבים בפרויקט. פרקטיקה מקובלת בפרויקטי בינוי (בניה טרומית) המסייעת רבות במניעת עיכובים וניהול משאבים יעיל.
  6. בקרה למן ההתחלה: לרוב יבצעו מנהלי פרויקטים ומשאבים מספר פרויקטים במקביל. עקרון זה קובע כי התכנון והתיזמון לכלל הפרויקטים צריך להתבצע בראיה רחבה כך שהמשאבים (לרבות מידע, ציוד, צוותים ומעורבות לקוחות) יהיו זמינים עבור כל פרויקט ללא אילוצים.
  7. רציפות: מרגע שפרויקט יוצא לדרך, הוא אמור להתקדם ללא הפרעה ועיכובים – כלומר פעילות רצופה ללא "זמני בזבוז". עבודה לפי עקרון זה מגבירה את יכולת החיזוי של הארגון.

 

גלגל האינטגרציה ותכנון אסטרטגיים

 

שיטת OCF - גלגל מתודולוגיה

 

 

סיכום שיטת OCF

השיטה יושמה בעשרות פרויקטים והראתה שיפור ניכר ועקבי במשך הפרויקט, בהשוואה ל ניהול פרויקטים אחרים שנוהלו בגישה מסורתית. השיפור בפרויקטים שעשו שימוש בשיטת OCF היה משמעותי והראה בפרוייקטי התקנת כלים הפחתה של כ 45% במשך הפרויקט, וזאת ללא תוספת משאבים.

השיטה מאומצת בהדרגה כפרקטיקה סטנדרטית בניהול פרויקטיי תשתית מורכבים, והוכיחה שהיא מייצרת שיפור, תוך השפעה על דפוסי חשיבה, ותרבות הארגון.

 


 

על בסיס מאמר של דורון גבאי ורפאל סאקס – למאמר המלא

הרצאה שהועברה בכנס PMI בדצמבר 2021, על ידי דורון גבאי ועירית קיזלשטיין

לשיתוף המאמר

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן